ระบบบริหารจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ

image 1
image 2
image 3

   ระบบนี้จัดทำเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา และมหาวิทยาลัย เพื่อทำงานสอดคล้องกับระบบ CHE QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

   โดยเป็นการรวบควมเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ที่กำหนดในเกณฑ์ประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนของตัวบ่งชี้ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

การให้บริการ

  • ให้บริการข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ให้บริการการทำรายการกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการสืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ให้บริการข้อมูลต่อกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
Pinky Cake

Chocklate

Creamy

 

Testimonials

Testimonial 1

Curabitur mi magna, dignissim ac tellus eu, consectetur iaculis elit.
Julia - Designer

Testimonial 4

Aenean eleifend, dolor blandit placerat iaculis, nisi massa feugiat nibh, sit amet mattis felis.
Mike - Artist

Testimonial 2

Pellentesque a imperdiet leo, vitae semper neque. Cras dictum aliquam sem eu vehicula.
David - Designer

Testimonial 3

Morbi sed congue elit, vel porta lacus. Curabitur at nunc semper, cursus velit a, gravida diam.
John - Manager

Address

24/36 Cras dictum aliquam,
Nam rhoncus, interdum 10110
Email: info@company.com

Location

Contact Form

Name

Email

Subject

Message

รายงานความก้าวหน้าของการอัพโหลดเอกสารงานประกันฯ